Retningslinier for besøg i biograf og teater:
 
Der resterer kun den gode regel, at der skal holdes afstand og sprittes af så hyppigt som muligt.