Kursus i elementær computer og internet

På opfordring etableres en videreførelse af vores grundkursus, specielt målrettet for deltagerne i sidste sæsons grundkursus.

Kursusindhold: - Grundlæggende betjening af PC’er - Mere tekstbehandling - Scanning af billeder - Brug af digitalkamera - Grundlæggende billedbehandling - Grundlæggende brug af regneark - Internet og E-mail

Kursusbeskrivelse: I forlængelse af grundkurset henvender dette elementære kursus sig til de deltagere, der har fået smag for mere, eller blot har behov for at få gentaget eller genopfrisket de ting der blev gennemgået på det grundlæggende kursus. Samtidig vil der blive mulighed for at få grundlæggende viden om billedbehandling og digital fotografering, så man kan bliver i stand til at tage familiebilleder m.v., arkivere og genfinde/udskrive billederne. >Endvidere vil deltagerne blive indført i regnearkenes forunderlige verden, hvor der kan laves husholdningsregnskaber, tabeller med oplysninger om alt muligt.

Kursusvarighed: Kurset strækker sig over 10 lektioner af 1-2 timers varighed med start i september.

Kursuspris: Gratis, dog skal der betales et gebyr på 150,- kr. pr. deltager til dækning af materialer m.v.

Tilmelding: De nuværende kursister vil få særskilt besked. Eventuelt nye deltagere kan kun optages i den udstrækning, der er plads på holdene. Tilmelding til Otto Flamand på tlf.: 62 65 10 73 eller mail: ifo@os.dk.

 

Ekstra bonus: Deltagerne kan lave "lektier", eller øve sig i EDB-værkstedet onsdag fra kl. 19:00, hvor der vil være mulighed for at arbejde med computerne under vejledning – også gratis naturligvis.