Børnefilmklubben
Når vi viser film med dansk tale, der egner sig til børn, vil medlemmer af børnefilmklubben komme ind til filmene på søndage for 30,- kr og så får de en slikpose og låner 3D -briller.
På ugens øvrige dage er der normal billetpris.
Medlemskab af børnefilmklubben koster 50,- kr pr. skoleår.
Forældre har også mulighed for at købe billetter til 30,- kr og 10,- kr for lån af 3D-briller men kun for een voksen pr. børnefilmklubmedlem.
Åben dette link og udskriv blanket:  Indmeldelsesblanket

Juniorfilmklubben
Medlemmer af juniorfilmklubben (5-6 klasse) kommer gratis ind til filmene tirsdag aften, og det er forældrenes ansvar, at de må se film som har aldersbegrænsninger.
Der skal betales 10,- for lån af 3D-briller.
Medlemmerne af juniorfilmklubben kan også komme ind til børnefilmene på samme betingelser som børnefilmklubmedlemmerne.
Medlemskab af Juniorfilmklubben koster 100,- kr pr. skoleår. 
Juniorerne støttes af Faaborg-Midtfyns Ungdomsskole.
 
Ungefilmklubben
Medlemmer af Faaborg-Midtfyns Ungdomsskole (7-10 klasse) og områdets øvrige unge kommer gratis ind til filmene tirsdag aften og det er forældrenes ansvar, at de må se film som har aldersbegrænsninger.
Der skal betales 10,- for lån af 3D-briller.
Medlemskab af filmklubben koster 100,- kr pr. skoleår.
De unge støttes af Faaborg-Midtfyns Ungdomsskole med 10,- kr pr. billet.
 
INDMELDELSE I FILMKLUBBERNE !
Indmeldelse og betaling af det årlige kontingent i vores filmklubber foregår i biografen på filmdagen, hvor der skal medbringes oplysninger med adresse og fødselsdato - og for børn en mailadresse, for juniorer en underskrift fra forældre på, at de må se film med aldersbegrænsninger og for de unge et personnummer.
 

Kontakt til Børnefilmklubben:

Tlf.:    Richard de Visser  30 53 87 16
Mail:   rdv@hortiadvice.dk

Post:  
Co. Korinth Kulturhus          
Vinkelvej 6A, Korinth          
5600 Faaborg