Vi modtager med glæde fortsat alle støttebidrag, som kan indbetales til:

Korinth Kulturhus
Danske Bank
reg. 3409 konto 12324812.
eller
FI-kort  71<000000000000000+84326194< (anonymt)

 

 

 

Om- og tilbygning

Se billeder fra den seneste ombygningen HER!

Korinth Kulturhus er en ikke kommerciel, selvejende institution, ledet og drevet af frivillige, ulønnede, men bestemt meget kvalificerede lokalpersoner.

Som navnet anfører, er Korinth Kulturhus engageret i, at skabe kulturelle, interessante og meningsfyldte tilbud til vores omgivelser, så vi i fællesskab kan skabe en positiv strømning og et rart og trygt sted at være.

Korinth Kulturhus har de seneste år – også hovedsagelig ved frivillig arbejdskraft, tilskud og varegaver - gennemgået en radikal ombygning, så vi nu bl. a. fremstår som et multimedie­værksted, med mulighed for at arbejde med digitale videofilm, grafisk billedbehandling og alle former for IT og EDB. Kulturhusets hyggelige og stemningsfyldte biografsal danner hertil uforlignelige rammer om fremvisningen af såvel almindelige film som videofilm i rigtige biografomgivelser. Disse lokaler anvendes af EDB-værkstedet, som er en gratis work-shop og udbyder undervisningstilbud.

Ombygningen har også indeholdt 2 forsamlingslokaler med et anretterkøkken, så vi kan tilbyde lokalsamfundet at holde alle deres selskaber i vores hyggelige omgivelser. Samtidig giver biografsalen uforlignelige muligheder for at opleve familiebillederne, hjemme-videoen eller andre digitale optagelser i fællesskab og på det store lærred, så alle deltagerne kan være med samtidigt.

Der er mange flere informationer rundt på vores spændende hjemmeside. Også den er resultatet af ulønnet indsats fra vores alsidige ildsjæle 

Billederne, som er gengivet rundt på vores hjemmeside er efter originaler af Finn Klein. Originalbillederne er skænket til huset af Ingeniørfirmaet Bygnings-Kvalitet (11 stk) og ØH-Idrætsforening (1 stk) i forbindelse med indvielsen af om- og til bygningen i 2003 og er ophængt i biografens foyer.

Korinth Kulturhus bestod oprindelig af en biograf med 180 pladser og er en af fyns ældste fungerende biografer. De gamle Bauer-fremvisere er også enestående, og der kan ikke længere skaffes originale reservedele.

Der har gennem årene været konstant filmforevisning i biografen og der har været opført adskellige teaterforestillinger.

Om- og tilbygningen i 2002 - 2004 er blevet gennemført på baggrund af tegninger af Henrik Pennerup, som således har stået for hovedlinierne i kulturhusets indretning og udvendige fremtoning.

Kulturhuset vil i det kommende år fortsætte den igangværende etablering af mange alsidige aktiviteter i huset, da det er af meget vigtigt, at der konstant er udvikling og forandring i og omkring de allerede etablerede aktiviteter.

Der er dog fortsat brug for gode ideer til nye opgaver og områder, som vores kulturhus kan være hjemsted for, så sidder du inde med en god ide, så kontakt endelig kulturhusets bestyrelse, der nok skal forstå at få en god ide til at udvikle sig.

Adresse information:

Korinth Kulturhus Vinkelvej 6A, Korinth 5600 Faaborg Tlf: 62 65 12 20

E-mail info@korinthkulturhus.dk