KULTURHUSET OG PERSONDATALOVEN!

 

Kulturhusets hjemmeside benytter sig ikke af cookies.

Husets afdelinger har lejlighedsvis anledning til at registrere medlemmer. I det omfang det er muligt registrere vi kun navn, fødselsdato og mailadresse. 

I det omfang vi modtager støtte fra kommunen og denne forlanger cpr.nr.  så indsamler vi disse og afleverer dem på en papirliste til kommunen.  Denne liste opbevares naturligvis forsvarligt under lås.

Kulturhusets ”personale” afleverer telefonnummer og mailadresse til en liste, som forefindes på hjemmesiden under et faneblad, der kræver kode, som kun udleveres til dem, der har brug for oplysningen.