"Tour de Bypark"

 Søndag d. 28 maj 2006

 

Det blev et virkeligt godt arrangement med en helt utrolig opbakning fra hele vores lokalområde.

Resultatet af cykelturen blev et kontant beløb på næsten 140.000,- kr, hvoraf 30.000,- kr var til borde og bænke, 25.000,- kr til legeplads og 85.000,- kr til vandkunsten.

Alle har virkelig vist os, at de vil bakke op om vores nye Bypark og vandkunstudvalget takker alle for deltagelsen - såvel sponsorer, cyklister som gæster.

Hjertelig hilsen

"Keld Moseholm Ambasadørerne"

Karen Olsen, Bente Ladegaard, Inger Jensen og Ida Lindhardt.

Der var pyntet med balloner
 

Der var en sponsortavle
 

 

Der blev gjort klar
 

Der blev cyklet og cyklet og ..
 

 

Der var forplejning hvis man havde tid
 

Det regnede og nogen kørte fast
 

 

Der blev underholdt med "Ballong John"
 

Spejderne grillede og solgte pølser
 

 

Der blev regnet og talt sammen
 

Der blev holdt taler

 

 

Der blev uddelt præmier
 

Det hele sluttede
 

 

Der skal uddeles rigtig mange tak til:

Korinth Idrætsforening for opstilling af teltet.

Korinth Spejderne for grillning og salg af pølser

Albani for sponsering af drikkevarer

Sparekassen Faaborg for sponsering af "Ballong John"

Korinth Handel og Håndværkerforening for opstilling af flagalléen.